TÁMOP

„KEZDET – FIATAL MUNKAVÁLLALÓK TAPASZTALATSZERZÉSE MENTORÁLT MUNKAFOLYAMATBAN” CÍMŰ PROJEKT TÁMOGATÁSA

A Víz, Zene, Virág Fesztivál Nonprofit Közhasznú Szolgáltató Kft. az Új Széchenyi Terv keretében 16,86 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatáshoz jutott, melyből a szervezet hátrányos helyzetű fiatal munkanélküliek és pályakezdők foglalkoztatását valósított meg. A foglalkoztatás hatására a hátrányos helyzetű fiatalok munkatapasztalatra tettek szert, képzésen vettek részt, mely során jelentős mértékben fejlődött a munkavégzési készségük. A támogatás által erősödött a szervezet belső kapacitása, a nyújtott szolgáltatások minősége, mely a szervezet megerősödését is eredményezte a régióban.infoblokk_kedv_final_RGB_ESZA

Projektünk során 5 fő hátrányos helyzetű fiatal foglalkozása valósult meg egy időben. A foglalkoztatás által a hátrányos helyzetű fiatalok széleskörű munkatapasztalatra tettek szert, ami hozzájárul a munkaerő piacon történő sikeres elhelyezkedésükhöz, és amely a szervezet megerősödését eredményezte a régióban.

TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0193